Subsidieregelingen

Subsidieregelingen

In dienst

Je hebt een werknemer met een uitkering in dienst genomen. Of je wilt dit gaan doen.

Vraag eerst aan je nieuwe werknemer of hij nog een uitkering heeft. En of hij een langdurige ziekte of handicap heeft die hem belemmert bij het werk. 

Algemene regelingen

Proefplaatsing

Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)

Mobiliteitsbonus bij ziekte of handicap

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

Minder loon Wajonger (loondispensatie)

Interne jobcoach

Scholingsvoucher voor werkzoekende

Aanvullende uitkeringen overheid en onderwijs

Extra regelingen voor oudere of jongeren werknemers

Mobiliteitsbonus voor 56-plussers

Plaatsingsfee voor intermediair

Premiekorting voor jongere werknemer